Programma 1 Sociaal Domein

Product

Productomschrijving

Lasten begroting 2018

Baten begroting 2018

125

Kwijtschelding

20.529

-

208

Beheer lokale overheid OBO

726.497

-

216

Exploitatie bijz basisonderwijs

767.478

-

222

Beheer lokale overheid speciaal onderwijs

105.463

-

251

Bijzondere scholengemeenschap

560.792

-

252

Doordecentralisatie OHV

232.000

-

258

Leerlingenvervoer

703.009

-27.700

259

Logopedie

70.477

-5.000

260

Ov gemeenschappelijke uitgaven

292.365

-92.761

261

Integraal jeugd-en onderw bel.

880.018

-285.435

271

Openbare bibliotheken

956.050

-

277

Vormings- ontwikkelingswerk

1.200

-

281

Gymnastieklokalen

140.630

-130.640

282

Sporthallen

532.200

-399.093

283

Zwemmen

514.971

-378.933

284

Sportvelden

610.155

-139.500

285

Sportstimulering

315.415

-10.018

286

Niet verd ink/uitg sportbedryf

998.134

-

291

Kunst en cultuur

618.092

-

321

Bijstandsverlening

15.589.753

-15.025.632

322

Fraudebestrijding

159.643

-

323

Bijzondere bijstand

1.873.482

-87.800

326

Werkgelegenheid

7.251.379

-

327

Participatiebudget

2.570.727

-177.750

331

Inkomensvoorziening

941.800

-2.000

337

Schuldhulpverlening

375.043

-

338

Gelrepas

195.377

-

340

Algemene diensten & toegang

1.658.400

-

343

Leefbaarheid en Activering

784.925

-

345

Voorzieningen WMO

1.720.745

-563.700

347

Huishoudelijke verzorging

3.183.020

-

348

Vrijwilligersw. en mantelzorg

394.799

-

349

Collectieve preventie GGZ

128.745

-

350

SD/WMO 2015

7.383.728

-

351

SD/jeugdzorg

9.695.717

-22.000

356

Buurt en Accomodaties

769.334

-

366

Kinderopvang en peutersp.werk

64.750

-

371

Volksgezondheid

743.176

-

374

Jeugdgezondheidszorg-uniformdl

544.865

-

375

Preventief jeugdbeleid

362.828

-