Programma 2 Ruimtelijk Domein

Product

Productomschrijving

Lasten Begroting 2018

Baten Begroting 2018

86

Beschermende maatregelen

35.000

-

87

Bijzondere wetten

134.488

-

103

Reinigingsrechten / afvalstoffen

-

-3.435.463

104

Rioolrecht

-

-4.306.733

508

Overige bezittingen

597.087

-288.500

509

MFA's

567.086

-667.450

516

Straatnaambordem/huisnummering

26.732

-

522

Wegen etc binnen bebouwde kom

4.227.592

-183.315

530

Bruggen

10.036

-

542

Verkeer

639.727

-10.590

544

Verkeersvoorlichting/educatie

9.858

-

546

Verkeerssignalering

305.233

-

562

Parkeervoorzieningen

110.759

-

572

Veerdiensten

128.143

-97.465

592

Economische zaken

255.636

-

594

Markten

49.802

-44.133

602

Monumenten

580.206

-3.100

604

Gemeentelijke monumenten

51.838

-4.672

612

Landschapsbeleidsplan

93.280

-

614

Bos- en natuurgebieden

130.909

-86.371

616

Recreatie en Toerisme

286.954

-5.000

622

Openbaar groen

2.026.912

-20.600

624

Evenementen

62.846

-

626

Speelplaatsen

177.791

-

644

Ongediertebestrijding

17.000

-

652

Huisvuil

3.740.133

-749.750

662

Riolering

3.272.133

-40.400

672

Milieu algemeen

990.093

-18.373

673

Rhedense klimaataanpak

312.640

-

678

Bodem- en grondwater

10.000

-

680

Geluidbeheer en lucht

25.690

-

682

Vervuiling woonomgeving

242.678

-

692

Begraafplaatsen

747.700

-813.635

702

Bestemmingsplannen

1.200.102

-110.000

708

Onroerend goedtransacties

171.837

-

738

Verbeteren woonomgeving

130

-

752

Volkshuisvesting best bouw

85.441

-

756

Bouwaanvragen

886.378

-7.000

757

Bouwvergunningen

-

-600.000

782

Werken grondexploitatie

80.737

-129.220

790

Fac onderh onderw bevoegd gez

45.361

-35.000