Programma 4 Dienstverlening

Product

Productomschrijving

Lasten Begroting 2018

Baten Begroting 2018

43

Basisregistraties

566.441

-24.000

70

Publieksbureau

933.505

-

74

Burgerzaken

567.662

-

76

Gemeentelijke Service-Centra

124.082

-