Overhead

Product

Productomschrijving

Lasten Begroting 2018

Baten Begroting 2018

20

Directie

1.238.746

-44.736

22

Communicatie

600.564

-

30

Bezwaar

291.226

-

34

Specifieke personeelskosten

70.000

-

38

Ondernemingsraad

12.600

-

40

Facilitaire zaken

999.907

-18.600

42

ICT

5.950.386

-62.519

47

TAO management

1.898.336

-

48

Financieel economische ondersteuning

180.828

-10.000

49

Control

205.123

-

50

Personeelsondersteuning

225.295

-10.000

200

Overhead Sociaal Domein

565.498

-

502

Overhead Ruimtelijk Domein

1.008.103

-3.444

510

Kosten uitvoering Arbo

12.440

-