Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Het kengetal grondexploitatie wordt berekend door het totaal van de Niet In Exploitatie Genomen Bouwgronden en het totaal van de bouwgronden in exploitatie te delen door het totaal van de baten (artikel 17 onderdeel c BBV).