De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De uitkomst van de berekening van dit kengetal is voor het jaarverslag hetzelfde als bij de begroting.
Het kengetal belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (E) te delen door de woonlasten landelijk gemiddelde voor een gezin in het voorafgaande begrotingsjaar (F). Waarbij E een optelling is van OZB-lasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A), rioolheffing voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (B), afvalstoffenheffing voor een gezin (C), minus eventuele heffingskorting voor een gezin (D). E=A+B+B-D