Algemene dekkingsmiddelen

Product

Productomschrijving

Lasten Begroting 2018

Baten Begroting 2018

107

Overige financiële middelen

-

-230.000

108

Geldlening/uitzetting < 1 jaar

-

-5.000

109

Geldlening/uitzetting > 1 jaar

-

-199.353

116

Baten OZB gebruikers

-

-903.954

118

Baten OZB eigenaren

-

-7.238.709

119

Baten roerende woon-bedrijfsr

-

-5.399

121

Baten forensenbelasting

-

-48.448

122

Baten toeristenbelasting

-

-140.256

123

Baten hondenbelasting

-

-220.934

130

Algemene uitkering

-

-43.004.864

131

Sociaal deelfonds

-

-24.635.097