Bij de Algemene dekkingsmiddelen zijn geen verbonden partijen van toepassing.