Begroting 2017

Begroting 2018

Sociale structuur

Inwoners per 01-01-2017

0-4 jaar

1.831

1.774

(ingevuld in kolom 2018)

5-19 jaar

7.009

6.978

20-64 jaar

24.003

23.767

> 65 jaar

11.049

11.205

Totaal

43.892

43.724

Uitkeringsgerechtigden 

WWB < 65 jaar

900

936

IOAW

67

64

IOAZ

5

5

Bbz

8

12

Fysieke structuur 

Oppervlakte

Land (in ha)

8.173

8.173

Binnenwater (in ha)

266

266

Openbaar groen (in ha)

150

150

Wegen: asfalt (in m)

1.216.758

1.144.760

Elementen (in m)

1.240.263

1.332.059

Lengte

Riolering (in km)

244

244

Aantal

Woningen

20.626

20.705

Lantaarnpalen

6.800

6.800

Bomen

16.824

16.824

Speelplaatsen

90

89

Speeltoestellen

362

392

Voorzieningen: teldatum 1-10-2016

Openbaar basisonderwijs

Aantal scholen

10

10

Aantal leerlingen

1.459

1.465

Bijzonder basisonderwijs

Aantal scholen

10

10

Aantal leerlingen

1.953

1.904

Voortgezet onderwijs

Aantal scholen

3

3

Aantal leerlingen

2.153

2.247