• Onroerend zakenbelasting (OZB)

  Lokale lasten per inwoner

  € 184,00 € 187,00
 • Afvalstoffenheffing

  Lokale lasten per inwoner

  € 73,00 € 76,00
 • Rioolheffing

  Lokale lasten per inwoner

  € 100,00 € 99,00
 • Hondenbelasting

  Eerste hond

  € 55,20 € 55,92

  Iedere volgende hond

  € 8,52 € 8,64

Inkomsten & uitgaven per programma

Uitgaven

Begroot
€ 109.923

bedragen x € 1000

Inkomsten

Begroot
€ 107.052

€ 17.348

Sociaal Domein

€ 65.438

€ 11.657

Ruimtelijk Domein

€ 22.336

€ 27

Bestuur en Veiligheid

€ 5.347

€ 24

Dienstverlening

€ 2.192

€ 1.215

Financiën

€ 1.351

€ 149

Overhead

€ 13.259