Inleiding

Om aansluiting te behouden bij behoeftes en wensen uit de lokale samenleving en om landelijk beleid te volgen, ontwikkelt de gemeentelijke organisatie zich continu. Het vorige inrichtingsplan met de titel ‘Goed, Beter, Best!’ dateert uit 2014 en beschrijft de weg naar de netwerkorganisatie voor de periode 2015-2017. Het voorliggende ontwikkelplan is een logisch vervolg op ‘Goed, Beter, Best’ en heeft de titel ‘Van Beter Naar Best’ meegekregen. We zetten daarmee de laatste stap in de doorontwikkeling naar de netwerkorganisatie. We doen dat in de wetenschap dat verandering altijd blijft bestaan en dat organisatieverandering nooit af is zolang de samenleving in beweging is.