Programma

5. Financiën

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Gewijzigde begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

3.121

1.841

1.351

1.631

1.995

2.388

Baten

3.651

3.057

1.215

941

941

941

Saldo van baten en lasten

530

1.216

-136

-690

-1.054

-1.447

Reserves

Toevoeging

63

0

0

0

0

0

Onttrekking

113

0

0

0

0

0

Resultaat

580

1.216

-136

-690

-1.054

-1.447