Streefwaarden

  1. De tarieven voor afvalstoffenheffing en de rioolrechten zijn 100 % kostendekkend.
  2. De lasten worden maximaal met het inflatiepercentage verhoogd.
  3. Over de periode 2015-2018 is er sprake van een daling van de lasten voor afvalstoffenheffing en de rioolrechten van (tenminste) 5 %.

Prestaties

  1. In de begroting maken we inzichtelijk in hoeverre sprake is van kostendekkende heffingen/rechten.
  2. In de begroting beperken we de stijging van de gemeentelijke belastingen tot (maximaal) het inflatiepercentage.
  3. In de begroting maken we inzichtelijk hoe de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten zich vanaf 2015 hebben ontwikkeld.
     

Bij het opstellen van de begroting is met deze kaders/streefwaardes rekening gehouden. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de paragraaf Lokale Heffingen.