Streefwaarden

  1. De meerjarenbegroting is sluitend.
  2. De kengetallen zoals opgenomen in het onderdeel Financiële positie van de Financiële begroting vallen onder de categorie minst risicovol.

Prestaties

  1. In de tussentijdse rapportages (voorjaarsnota en bestuursrapportage) bewaken wij de  financiële resultaten van de lopende begroting en brengen wij de consequenties daarvan in beeld voor de meerjarenbegroting.
  2. Wij bieden u een structureel sluitende meerjarenbegroting aan.
  3. Bij belangrijke beslissingen met grote financiële consequenties geven wij de impact daarvan op de kengetallen weer.