De doelstellingen van het programma, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, dienen volgens het BBV tenminste aan de hand van de onderstaande beleidsindicatoren, verdeeld over taakvelden, te worden toegelicht.

Beleidsindicatoren

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

1. Formatie

2. Bezetting

3. Apparaatkosten

4. Externe inhuur

De indicatoren en hun waarden zijn opgenomen in de Bijlage 1.