Streefwaarden

Bij projecten, programma’s of beleid betrekken we de omgeving volgens vooraf uitgesproken wederzijdse verwachtingen (burgerparticipatie). Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nemen initiatief in het vergroten van de kwaliteit van de lokale samenleving en zoeken waar nodig samenwerking met de gemeente (inwonersinitiatieven).

Prestaties

We investeren in omgevingsbewust werken. Ieder nieuw project, programma of beleid starten we met een analyse van de omgeving. Deze analyse toetsen we bij de omgeving. De afdeling communicatie en participatie ondersteunt en traint medewerkers in het maken van een omgevingsanalyse en coacht ze bij de ontwikkeling van deze vaardigheid. We hebben bij ieder nieuw project, programma of beleid in kaart hoe onze omgeving eruitziet, welke relatie we met hen hebben. We maakten afspraken over welke invloed ze willen en kunnen hebben.