Statusoverzicht

Product

Bron

2018

2019

2020

2021

Formatie

(Bedragen x € 1.000)

in fte

x € 1.000

42

Bedrijfsplan De Connectie

B-15

0

13

275

439

-

-

43

Functie medewerker basisregistratie

B-15

0

11

11

11

0,2

11

Totaal

0

24

286

450

0,2

11

Toelichting voortgang
42 Bedrijfsplan De Connectie/ ICT samenwerking
In de voorjaarsnota 2017 zijn de financiele consequenties van het Bedrijfsplan de Connectie verwerkt en is de eerdere taakstelling als gevolg van de ICT Samenwerking afgeboekt. Op basis van het Bedrijfsplan en de Begroting 2018 van de Connectie zal vanaf 2019 geleidelijk sprake zijn van een voordelig resultaat.
43 Functie medewerker basisregistratie:
De bezuiniging is gepland voor 2019 en volgende jaren.