Voor het bereiken van de doelstellingen van het programma wordt door de gemeente geen gebruik gemaakt van verbonden partijen.