Toelichting programmadoelstelling B

Een goede gezondheid is belangrijk voor een volwaardige deelname aan de samenleving. Het werkt echter ook andersom; deelnemen aan de samenleving bevordert de gezondheid. We praten steeds vaker over gezondheid in termen van functioneren en participeren, in plaats van in somatische (lichamelijke) of psychische (geestelijke) klachten.
Er ligt een relatie tussen deze doelstelling en doelstellingen C en G.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

Wij willen graag vitale en gezonde inwoners.

Om verdere invulling te geven aan de doelstellingen die we willen bereiken zijn hieronder verdere subdoelstellingen geformuleerd. In de streefwaardes maken we deze subdoelstellingen concreet en toepasbaar (wat willen we bereiken). De prestaties zijn de activiteiten die we gaan doen om de subdoelstellingen en streefwaardes te halen (wat gaan we er voor doen).