Streefwaarden

  1. Eind 2018 hebben wij een betrouwbaar inzicht in de verhouding tussen de preventieve inzet van het (school)maatschappelijk werk (informatie, advies en kortdurende hulpverlening) en geïndiceerde hulpverlening (begeleiding/jeugdhulp). Dit inzicht dient als nulmeting voor 2019 e.v.
  2. Het aantal leerlingen van 12-18 jaar, met extra jeugdgezondheidszorg én een indicatie "verzuim", daalt 5% t.o.v. 2016 (bron: jaarverslag JGZ 2016).

Prestaties

  1. Wij zetten in op het verbeteren van de preventieve functie van het algemeen maatschappelijk werk en het schoolmaatschappelijk werk.  Dit doen wij door middel van monitoren en evalueren van die opdracht.
  2. Wij maken sluitende samenwerkingsafspraken met de betrokken actoren (leerlingen, ouders, mentoren, jeugdartsen en consulenten leerlingzaken) over de preventieve aanpak van schoolverzuim.