Streefwaarden

  1. Op 100 adressen worden lichte aanpassingen (tot maximaal € 2.000) gedaan zodat de bewoners langer, veilig en comfortabel thuis kunnen wonen.
  2. Op minimaal 5 adressen worden duurdere aanpassingen gerealiseerd met behulp van de Blijverslening.
  3. Er worden minimaal drie voormalige 55-plus appartementencomplexen van Vivare in Velp beter toegankelijk gemaakt.

Prestaties

  1. In samenwerking met STOER, verhuurders, aannemers en klusbedrijven, passen we 100 woningen aan met de voorziening 'Mijn huis mijn toekomst'.
  2. We promoten het gebruik van de Blijverslening en bedden deze in de sociale infrastructuur in (bijv. via 70+ huisbezoek), zodat hiermee de toe- en doorgankelijkheid van de woningvoorraad verbetert.
  3. In samenwerking met Vivare verbeteren we de toegankelijkheid van drie appartementencomplexen in Velp (vml. 55+ appartementen) zodat de veelal oudere bewoners prettig en veilig wonen.