Streefwaarden

  1. De actieve cultuurparticipatie in 2018 is minimaal op hetzelfde niveau als de nulmeting in 2016 (24% zeer actief en 35% enigszins actief).
  2. In 2018 zijn er minimaal 500 inschrijvingen op sportactiviteiten en minimaal 400 inschrijvingen op cultuuractiviteiten via "Sjors Sportief & Creatief".

Prestaties

  1. Cultuurbedrijf RiQQ brengt in 2018 de informatiegids "Rimpelingen" uit en verspreidt deze onder senioren. Deze gids presenteert een overzicht van lokale sport- en cultuuractiviteiten specifiek voor senioren.
  2. In 2018 stimuleren wij culturele en maatschappelijke amateurpresentaties op een professioneel theaterpodium.
  3. Wij stellen het boekje "Sjors Sportief & Creatief" samen en verspreiden het onder alle basisschoolleerlingen. Deze gids bevat een presentatie van naschoolse cultuur- en sportactiviteiten voor basisschoolleerlingen.