Streefwaarden

De raadswerkgroep sluit deze periode af met een overdrachtsdocument met haar bevindingen en doet aanbevelingen aan de nieuwe raad.

Prestaties

Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zullen de huidige ontwikkelingen in het kader van de nieuwe bestuursstijl worden voortgezet. Het is aan de nieuwe raad om hier verder invulling aan te geven.