Streefwaarden

Het bestuur handelt integer en transparant.

Prestaties

Bestuurlijke integriteit vraagt continu aandacht in het handelen van een politieke en ambtelijke ambtsdrager. Het algemeen belang wordt behartigd en in het dagelijks handelen zal de (schijn van) belangenverstrengeling voorkomen moeten worden. De bestuurders en de ambtenaren dienen een voorbeeldfunctie te vervullen en hier rekening mee te houden bij het maken van afwegingen zowel in de ambtsuitoefening als privé. In het kader van het inwerktraject van nieuwe medewerkers wordt hieraan aandacht besteed en de ambtseed/gelofte afgelegd. In het bestuur is bestuurlijke integriteit met enige regelmaat een aandachtspunt door zaken expliciet bespreekbaar te maken.