Streefwaarden

2013

2014

2015

2016

Str.w.

Incidenten overlast gestoord/overspannen persoon*

Politie VNG

121

131

186

211

211

Rapportcijfer leefbaarheid in de woonbuurt

VM

7.3

7.4

7.5

Schaalscore sociale cohesie

VM

6.2

6.2

6.2

Rapportcijfer veiligheid in de buurt

VM

7.2

7.3

7.5

Burengerucht

Politie
VNG

184

194

192

210

211

Participatiebereidheid (% inw. dat zich inzet voor de buurt)

VM

23

25

Drugs/drankoverlast

Politie VNG

60

55

62

94

85

Drugshandel

Politie VNG

8

18

21

18

16

* De streefwaarden voor personen met verward gedrag worden nog geactualiseerd.

Prestaties

  1. Het optimaliseren van gebiedsgericht werken. Politie, de sociale gebiedsteams en gebiedsteams leefomgeving, de consulenten werk & inkomen en toezicht en handhavers werken gebiedsgericht. Het maakt een betere koppeling mogelijk tussen gemeentelijk beleid en dat wat er lokaal speelt in een dorp/buurt. Dit wordt ook een onderdeel van de doorontwikkeling van de organisatie.
  2. Het ontwikkelen van een aanpak personen met verward gedrag. In 2015 is, in opdracht van verschillende ministeries, het "aanjaagteam verwarde personen" gestart met de ontwikkeling van een aanpak voor personen met verward gedrag. Het college werkt een aantal pilots uit (warme overdracht na crisisbeoordeling en stevige structurele begeleiding) wat in 2018 geëvalueerd gaan worden.
  3. Het ontwikkelen van een uitvoeringsbeleid integraal alcohol en drugs. In 2017 is de beleidsnota vastgesteld. In 2018 wordt de uitvoeringsbeleid vastgesteld en uitgevoerd.