Streefwaarden

  1. De processen zijn digitaal geoptimaliseerd en sluiten aan bij de landelijke ontwikkelingen.
  2. De digitale volwassenheid voor inwoners en bedrijven is boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare gemeenten.

Prestaties

  1. We realiseren de technische koppeling aan de 'Lopende zaken van Mijn Overheid', zodat ook via Mijn Overheid de status informatie beschikbaar is.
  2. Onderzoek naar en waar mogelijk implementeren van resultaten van Digitale Agenda 2020;
  3. We maken het digitaal ondertekenen voor medewerkers mogelijk.
  4. We verbeteren de registratie van bedrijven (Nationaal Handels Register);
  5. We ontwikkelen en optimaliseren de digitale dienstverlenging door alle in de notitie 'Digitaal en persoonlijk contact' geselecteerde producten digitaal via een E-formulier beschikbaar te maken.
  6. Als een klant, inwoner of bedrijf een product of dienst bij de gemeente aanvraagt, benutten we het meest optimale kanaal voor de dienstverlening. Wanneer klant en wetgeving het toelaten stimuleren we digitaal en sturen we een antwoord of besluit digitaal terug.