Samenwerking met Arnhem, Renkum en De Connectie

Per 1 juli 2017 is De Connectie van start gegaan. Het komende jaar zal vooral in het teken staan van het harmoniseren van de ondersteunende bedrijfsprocessen inclusief de bijbehorende systemen en applicaties. Een belangrijk onderdeel hiervan is de inrichting van de (digitale) werkplek en de kantoorautomatisering.
Het onderbrengen van alle ondersteunende werkzaamheden in de Connectie betekent dat de formatieomvang van de gemeente Rheden met ongeveer 60 FTE is afgenomen. Daarnaast zijn een aantal materiële budgetten aan De Connectie overgedragen. De financiële consequenties hiervan zijn in de begroting (met name in het hoofdstuk Overhead) budgettair neutraal verwerkt.