Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

Wat willen we met de doorontwikkeling bereiken?

 • Het ontwikkelplan is geschreven om de stap ‘Van Beter Naar Best’ te zetten op weg naar de netwerkorganisatie:
 • Teams werken gebiedsgericht: integraal en dichtbij de inwoner.
 • De professional heeft meer ruimte om samen met de inwoner en de buurt maatwerk te leveren.
 • We oefenen met zelfverantwoordelijke teams met als gevolg: minder lijnmanagers en een tweehoofdige directie.
 • We werken projectmatig en resultaatgericht. Waar het kan werken we met prestatieafspraken.
 • We werken met integrale doelen, die in programma’s en projecten worden opgepakt.
 • Eigenaarschap krijgt een nieuwe dimensie. Accountoverleg is gericht op prestaties, doelen
  en p-matig werken.
 • We sluiten aan bij de talenten van medewerkers. Hiervoor treffen we slimme maatregelen.
 • Ontwikkeling & Strategie krijgt een steviger plek in de netwerkorganisatie. Met de focus op: strategisch advies voor college en directie, lange termijn doelen, innovatie en organisatieontwikkeling, procesborging, integraal handelen en planning.

Wat gaan wij ervoor doen?

 • Om de netwerkorganisatie te voltooien, voeren we aanpassingen door op de onderdelen cultuur, werkwijze en structuur.  Niet alles kan tegelijk.  Sommige veranderingen vragen veel tijd, zoals aanpassingen in werkprocessen, ontwikkelen van competenties en cultuurverandering.
 • We betrekken medewerkers bij de plannen en uitvoering, doen een beroep op hun expertise en ideeën.