Het basistarief van de forensenbelasting wordt normaal gecorrigeerd met het jaarlijkse inflatiepercentage. Het belastbare feit voor de forensenbelasting komt sterk overeen met die voor de toeristenbelastingen. Daarmee is een verschil in tariefhoogte tussen jaarstandplaatsen van de toeristenbelasting en het basistarief voor de forensenbelasting (ook vanuit juridisch oogpunt) niet wenselijk. De verhoging van het tarief voor de forensenbelasting volgt daarmee de verhoging van het tarief van de jaarplaatsen (toeristenbelasting) en wijkt derhalve enigszins af van de inflatiecorrectie. De opslag is wel gecorrigeerd met het inflatiepercentage.

De ontwikkeling van de tarieven staat in onderstaand overzicht vermeld.

Forensenbelasting

2017

2018

Procentuele stijging

Basistarief

163,07

165,98

1,78 %

Opslag

0,99

1,00

1,01 %