Dienstverlening

We investeren in onze dienstverlening
Mensen rekenen op excellente dienstverlening. Dus investeren we continu in het verbeteren van onze service. Gemeentebrede projecten om onze klant- en servicegerichtheid te verbeteren brachten we vanaf 2016 onder in het programma ‘Samen meer Service’. Met projecten en processen zoals Klare taal, Klant in Beeld, Klantmail opvolging en Visie en regie op klantonderzoek werken we toe naar eenheid in aanpak, houding, gedrag en communicatie. Ook in deze begroting investeren we in een toegankelijke, integrale, digitale, makkelijke, efficiënte en klantgerichte dienstverlening. De term ‘klant’ gebruiken we om duidelijk te maken dat in onze dienstverlening gastheerschap, vraaggericht werken en meedenken essentieel zijn.

Dit willen we bereiken in onze dienstverlening:

  1. Wij bieden klanten een optimaal toegankelijke en bereikbare dienstverlening.
  2. Onze processen zijn klantgericht en efficiënt.
  3. We optimaliseren onze digitale dienstverlening.